O nama
Valek Commerce d.o.o. iz Banjaluke je specijalizovano preduzeće za izgradnju fontana, bazena, vodoinstalacija i sistema za navodnjavanje, vještačkih jezera i potoka, te ostalih vidova vodene relaksacije i korišćenja vode u komercijalne svrhe.